top of page

Entréer och portar

Entréer och portar i modern och tidstypisk stil tillverkar vi på beställning. Specifikt anpassade till kulturbyggnader, affärsfastigheter och villor.

Här ser du bara några exempel på speciallösningar från oss. Entré med bågformat överljus, entré med ornament, spröjs i udda utförande, fastighetsportar med glasöppning i specialutförande, med mera.

 

Önskar du stort ljusinsläpp kan det lösas på fler sätt – genom glasöppning i dörren, överljus eller sidoljus på en eller bägge sidorna av dörren. Ett brett sortiment av glastyper finns att tillgå såväl för insynsskydd som för estetiskt utförande.

 

Vi har ofta kontakter med arkitekter och byggkonsulter avseende ritningar, beskrivningar och vad som är möjligt att lösa inom eller utanför standard.

 

Vi tillverkar dörrarna i vår anläggning i Torup, utmärkande är stor erfarenhet och gedigen kunskap inom byggnadssnickeri.

SEB-entré-Halmstad_700x1000.jpg

Entré i ek med krysspröjs i dörr- och överljus.

bottom of page