top of page

Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur Nyebro Snickerifabrik AB (556122-4329) använder, samlar in och skyddar dina personuppgifter.

 

Vi samlar in information när du köper våra produkter eller har andra kontakter med oss vilket normalt inkluderar:

• Namn

• Kontaktuppgifter, adress, telefonnummer och e-postadress.

• Eventuella tidigare inköp.

• Födelsedata alternativt personnummer i förekommande fall.

• Bildmaterial i förekommande fall.

 

Användandet av insamlad information:

• Hantera din beställning och administrera ditt köp.

• Sköta kundtjänstärenden.

• Fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom produktsäkerhet, myndighetsbeslut och bokföringskrav.

 

Vi kommer inte använda din information till att skicka nyhetsbrev, reklam eller marknadsföring.

 

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver.

 

Informationen görs inte tillgänglig för annan part.

 

Vi sparar information om dina köp så länge du inte meddelar något annat. Anledningen är att vi vid förfrågan och repetitionsbeställningar vill kunna ge god service i form av information om tidigare beställningar, tillbehör eller eventuella kompletteringsköp. Därför är det bra att veta vad du handlat tidigare. Vill du att vi ska radera din historik meddelar du detta.

 

Nyebro Snickerifabrik AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredjepartsleverantör, konsult och tjänsteföretag som utför tjänster på Nyebro Snickerifabriks vägnar. Det inkluderar t.ex. vår betalningsleverantör, skattemyndighet, bokföringsleverantörer och e-postleverantörer.

 

Vi kommer aldrig att sälja din information till tredje part.

 

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

 

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Aktuell policy finns alltid på vår webb.

 

Denna policy uppdaterades 7 januari 2020.

Om du har några frågor kan du kontakta oss på följande sätt:

 

Nyebro Snickerifabrik AB

Nyebro 102

314 96  Torup

info@nyebro.se

Tel 0345-20017

bottom of page