top of page
Nyebro-snickerifabrik-kvalitet_3000x1500

BYGGNADSSNICKERI SEDAN 1902

För villor, fastigheter och kulturbyggnader.

Familjeföretag i femte generationen

Nyebro Snickerifabrik i halländska Torup drivs i femte generationen med spetskunnande inom byggnadssnickeri. Utmärkande nisch är tillverkning av fönster och dörrar i klassisk stil till kulturbyggnader, fastigheter och villor i södra Sverige. Byggnadssnickerierna tillverkas i egen anläggning på uppdrag från fastighetsägare, förvaltare, byggföretag och privata husägare. 

Byggnadssnickeri sedan 1902

Företaget har ursprung som sågverk vid Nissan under sent 1800-tal startat av byggmästaren Nils- Johan Pettersson. Andra generationen Adolf Nilsson övertar verksamheten och bygger den första snickerifabriken 1902. Tillverkningen tar fart och efterhand börjar såväl svärsonen Tobias Pettersson som sönerna Filip och Waldemar Nilsson i företaget. Familjetrion övertar driften 1942.

Moderniserad produktion

I mitten av 1940-talet kommer modernare eldrivna maskiner och familjetrion flyttar produktionen till nuvarande lokaler med bättre logistiskt läge utmed Nissastigen. I samma veva fokuserar de verksamheten på snickerier och upphör med husbyggnation.

Tillverkningen byggs ut

Carl-Magnus Pettersson, i den femte generationen, börjar i företaget hos sin far Sven-Olof. Några år senare, 2005, övertar Carl-Magnus ansvaret som successivt utökar kapaciteten i produktionen. Idag är produktionsytan dubblerad och tillverkningen effektiviserad, fast med fortsatt fokus på hantverk.

Geografisk marknad breddas

Från uppdrag för mestadels lokala kunder breddas kännedomen om Nyebros yrkeskunnande bland arkitekter och byggföretag i södra Sverige. En bit in på 2000-talet tillverkas de första fönstren till objekt i Göteborg. Idag är uppdrag där återkommande för olika kunder, ofta vid restaurering av äldre byggnader. Ett utmärkande projekt är 130 fönster till en central bostads- och affärsfastighet ursprungligen uppförd 1895. Exempel i annan region är utbyte av fönster i Fredriksdals herrgård byggd 1787, belägen vid friluftsteatern i Helsingborg.

Fokus idag på klassiska fönster och dörrar

Tillverkning av klassiska fönster och dörrar dominerar idag produktionen. Företagets antikvariska kompetens gör att Nyebro ofta anlitas till krävande specialsnickerier vid renoveringar av kulturbyggnader. Andra åtaganden är snickerier till hus som trappor, garderober, kommoder och köksinredning. 

Vi vill befästa inriktningen på klassiska fönster och dörrar genom att fortsätta leverera kvalitet, erbjuda bra rådgivning och vara bäst på arkitektoniskt anpassat hantverk.

bottom of page