top of page

Underhållsanvisningar

Målningsbehandlade fönster, fönsterdörrar och utvändiga dörrpartier

Målningsbehandlade fönster, dörrar och utvändiga dörrpartier av trä kräver underhåll. För att undvika rötskador och andra skador på snickerier och ytbehandling ska årliga besiktningar göras av dess kondition. Ett tidigt underhåll ger inte bara snyggare snickerier, utan underhållet blir enklare och billigare och minskar risken för skador på underliggande trä. För att garantier ska gälla krävs att underhållet sköts.

 

Behovet av underhållsbehandling varierar mycket från fall till fall och det finns därför inga regler eller bestämda tidsperioder för denna behandling.

 

Vid behov av underhållsmålning t ex på grund av blåsor och sprickor i färgen, eller avflagning, är följande arbetsgång lämplig:

 

  • Rengör med målartvätt eller dylikt alkaliskt medel.

  • Skrapa noggrant så att löst sittande färg avlägsnas.

  • Blanka ytor mattslipas.

  • Eventuella sprickor lagas med tätningsmassa.

  • Renskrapat trä strykes med alkydbaserad grundolja*

  • Alla ytor som ska målas strykes med grundfärg.

  • Slutbehandling med slutstrykningsfärg.

 

Lämpligen följs färgleverantörens anvisningar om de på någon punkt avviker från ovan stående arbetsgång.

 

Invändig skötsel utförs med lite ljummet vatten och lämpligt rengöringsmedel. 

 

Beslag ska ses över regelbundet och vid behov justeras och smörjas.

Kontrollera även att skruvarna är ordentligt åtdragna.

*) Målningsbehandlade ytterdörrar

Målningsbehandlade ytterdörrar: renskrapat trä strykes med Jupex 45 eller motsvarande grundolja. Underhåll i övrigt följer informationen ovan.

Nedladdning

bottom of page