top of page
Nyebro-snickerifabrik-ritning_3000x1000.

SERVICE

Arkitekter och byggkonsulter

Vi har ofta kontakter med arkitekter och byggkonsulter avseende ritningar, beskrivningar och antikvarieutlåtanden. Framförallt i byggnadsprojekt som innebär att bibehålla eller återställa tidstypisk arkitektur. Behöver du en diskussionspartner, goda råd och förslag för vad som är möjligt att lösa inom eller utanför standard är vi på Nyebro gärna en del i den processen.

 

Det kan handla om fönster, ytterdörrar och entréer i specialutförande och udda format eller inredningslösningar med höga kvalitetskrav och speciellt materialval.

 

Företagets antikvariska kompetens gör att Nyebro ofta anlitas till krävande specialsnickerier vid renoveringar av kyrkor, skolor och andra kulturbyggnader.

Byggföretag

En stor andel av våra uppdrag avser nybyggnationer i klassisk stil samt upprustning av äldre hus, fastigheter och kulturbyggnader.

 

För byggföretag tillverkar och levererar vi måttbeställda fönster, dörrar och andra byggnadssnickerier. Detta i projekt där behov ofta finns av utförande utanför standard. Det kan handla om små och stora serier. Vi åtar oss uppdrag för objekt runtom i Sverige och bistår med måttagning vid önskemål.

 

Du får hjälp med förslag till anpassat utförande, goda råd och offert utifrån bygghandlingar för att tillmötesgå arkitektoniska och funktionella krav.

Fastighetsägare och brf

Beställningar av byggnadssnickerier görs vanligen genom det byggföretag du anlitar. Ibland utför vi uppdrag direkt i samarbete med fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Framförallt vid specifikt behov att byta ut eller upprusta fönster, ytterdörrar eller inredning i äldre stil.

 

Initialt kan dialog behövas om lämplig lösning, utförande och detaljer. Byggnadssnickerier tillverkas i anpassat utförande med leverans exklusive installation.

Nedladdning av ritningsfiler

Profilsnittfiler för standardmodeller av fönster finns för nedladdning på produktsidorna:

Fönster 1:1 utåtgående >

Fönster 2:1 utåtgående >

Fönster 2:1 inåtgående >

bottom of page